Полезни материали

default
интерактивен дисплей

Интерактивният дисплей DelPro™ Interactive data display

Интерактивният дисплей за данни на DelPro е най-доброто приложение за обори, което Ви дава още един чифт очи и уши, докато доите. Интерактивният дисплей за данни е там,
за да ви помогне да оптимизирате управлението на вашите крави чрез представяне на състоянието на всички крави, които се доят.
  • Ниво на млякото в реално време
  • Знайте кога кравите имат отклонение в добива на мляко
  • Интуитивна гласова обратна връзка
  • Пълен преглед на доените крави 
 
  Ключови предимства:

Преглед в реално време
Интерактивният дисплей за данни на DelPro ви предоставя в реално време данни за производителността на кравите, включително очаквания добив.
Това ви дава необходимия преглед на кравите във вашия обор, както и отклонения в производителността или преждевременно начало на доенето.
Индикатори в различни цветове и гласова обратна връзка.Незабавно сортиране
С DelPro Interactive data display  вие имате пълен преглед на всички крави, които се доят в салона - което ви позволява да сортирате кравите незабавно,
когато сте получили предупреждение от софтуера или когато наблюдавате крава с отклонения.
Бюлетин

Списък с продукти