Новини

default
asd
10.06.2022 г.

DeLaval поставя нов стандарт за доене!

DeLaval поставя нов стандарт в начина на доене на кравите, като реагира на естествения поток от мляко от кравата - спестява време и повишава хуманното отношение към животните.

Чрез адаптиране на приложения вакуум към профила на млечния поток на всяка крава, времето за доене може да бъде намалено с до 10%, поддържайки доброто здраве на вимето и хуманното отношение към животните. Първите две нови технологии на DeLaval са лансирани като част от DeLaval Flow-Responsive™ Milking: Вакуум с регулиране на потока и стимулация с регулиране на потока.

На DeLaval се приписва разработката на първата успешна машина за доене с вакуум през 1917г. С пускането на DeLaval Flow-Responsive™ Milking, DeLaval отново създаде нов стандарт за прецизно и ефективно доене. "Нивото на вакуума обикновено е настроено така, че да компрометира риска от прекомерно доене, в началото и края на доенето, когато млечният поток е по-нисък и недостатъчното доене през по-голямата част от времето за доене, когато кравата има повече мляко, отколкото компрометираното ниво на вакуум може да извлече. Това означава, че при традицонната система с едно ниво на вакуум скоростта на процеса на доене е ограничена не от генетиката на кравата или наличното мляко, а от настройките за вакуум и стимулиране на системата", обяснява д-р Карл Оскар Полруд, директор по развитие на млечните продукти в DeLaval.

  DeLaval основава новата технология на дългогодишни    изследвания. "Имаше значителни подобрения в генетиката на млечните продукти, земеделските практики, управлението на фуражите, разбирането на физиологията и поведението на кравите и синтеза на мляко. Ние използвахме това и издигнахме процеса на доене на ново ниво, като поддържаме тласъка на кравата и притеглянето на доилната машина в най-добрия възможен баланс", казва Бетина Краусбауер, директор за извличане на мляко в DeLaval.

Първите два продукта, които ще бъдат пуснати като част от DeLaval Flow-Responsive™ Milking – Вакуум с регулиране на потока и Стимулация с регулиране на потока – се доставят за доилни зали карусел, рибена кост и паралел. Нови сензори и регулаторни клапани, плюс специален софтуер, им позволяват да реагират на действителния поток на млякото на всяка крава и съответно да регулират нивото на вакуума.

Подобрена ефективност на фермата и здраве на вимето
Възможността за регулиране на нивата на вакуум означава, че DeLaval Flow-Responsive Milking може да ускори доенето и да даде ясни ползи за здравето на вимето и цицките. „Това наистина може да подобри ефективността във фермата. Към момента близо 40 милиона доенета са извършени с вакуум с регулиране на потока и времето за включване на клъстера е намалено средно с 20 секунди на доене. Освен това работното време в системата за доене се съкращава“, казва д-р Мартин Видеман, мениджър за клъстерни решения в DeLaval.

Три скорошни проучвания потвърждават предимствата на подхода за доене, отговарящ на потока. „Вакуумът, контролиран от потока на млякото, тъй като е повишен вакуум, по време на пиковия поток на млякото, води до по-висок поток на млякото и следователно до по-кратка продължителност на доенето, като по този начин поддържа доброто здраве на вимето“, казва проф. д-р Райнеман (Университет Медисън-Уисконсин , САЩ), проф. д-р Х. Хогевен (Университет Вагенинген, Нидерландия) и проф. д-р Р. Брукмайер (Университет в Берн, Швейцария) в техните проучвания.

Научните резултати са отразени и в практиката. „Времето за поставяне на чашите е намалено с до 50 секунди на доене за високопродуктивни крави“, казва Хенрик Дьорман, мениджър в една от първите европейски ферми.

Наблюдението на вакуума и известията са представени в новото приложение DeLaval Alerts, което позволява на системите за доене, оборудвани с Flow-Responsive Milking, да бъдат наблюдавани дистанционно. Дигиталното решение също така ще позволи лесно активиране на нови актуализации, когато станат достъпни.

 
Бюлетин

Списък с продукти