Полезни материали

default
DeLaval – посветени към производство на още по-добри продукти, изследвания и поддръжка
15.05.2023 г.

DeLaval – посветени към производство на още по-добри продукти, изследвания и поддръжка

Измерване и мониторинг на хуманното отношение към животните, решения за хранителни добавки за намаляване на вредните емисии от животните, стратегии за развъждане и отглеждане на по-издръжливи животни, намаляване на нуждата от лекарства и намиране на решения в подкрепа на поведението на животните са някои от ключовите тенденции в устойчивото млекопроизводство според трима експерти на DeLaval, които споделиха някои прозрения по време на вътрешен уебинар.
DeLaval посреща много от предизвикателствата, идентифицирани като ключови тенденции чрез техните съществуващи продукти и решения, но също така следят отблизо нуждите на фермерите и привеждат в съответствие тяхната стратегия за иновации.
Измерване и мониторинг на хуманното отношение към животните, решения за хранителни добавки за намаляване на вредните емисии от животните, стратегии за развъждане и отглеждане на по-издръжливи животни, намаляване на нуждата от лекарства и намиране на решения в подкрепа на поведението на животните са някои от ключовите тенденции в устойчивото млекопроизводство според експерти на DeLaval.


   Хуманното отношение към
   животните и дълголетието
   имат голямо влияние
   върху устойчивостта
   на околната среда


Кратката продуктивна продължителност на кравата може да компрометира рентабилността и устойчивостта на стопанството чрез нежелано бракуване на млади, високопроизводителни крави. Твърде малкото лактации и неволното бракуване често са резултат от болести, които могат да бъдат избегнати. DeLaval създава решения за постигане на целите за устойчивост чрез  разработване на решения, които позволяват високо ниво на хуманно отношение към животните, висока ефективност на производството, висока ефективност на възпроизвеждане и дълголетие. Доброто здраве на животните, ефективното производство на мляко и ефективното възпроизвеждане могат да намалят емисиите на парникови газове (ПГ) от фермата.
Прецизното управление на доенето играе решаваща роля за по-добро хуманно отношение към животните и дълголетие. „Ще бъдем по-устойчиви, ако разберем как фермерите работят и отглеждат животните си, ако адаптираме решения към ситуацията и целите на фермата, чрез основана на доказателства стандартна оперативна процедура и управление, за да постигнем целите на стадото, тъй като всички разбираме какво мотивира фермерите и персонала да постигат целите си“, казва Илка Клаас, директор „Развитие на млечните продукти“ в DeLaval.

Един пример за това как DeLaval работи с хуманното отношение към животните на практика е от голяма производствена система в Южна Америка. Енрике Бомбал, регионален мениджър за пазарно развитие - Cow Longevity Market Area, Латинска Америка, сподели резултати от изследователски проект, наречен „Ефекти от дизайна на роботизирана доилна система върху хуманното отношение към лактиращите крави, отглеждани в обори с боксове“.
   Автоматичните системи за доене (AMS)
   се използват от почти 30 години,
   но има много малко проучвания за хуманното
   отношение към животните в големите ферми.

   Целта на това проучване беше да се сравни
   поведението и благосъстоянието на кравите,
   доени в три различни роботизирани
   съоръжения с различно разположение.Проучването показва, че има разлики между хуманното отношение към лактиращите крави в роботизираната мегаферма. Поведението на животните в чакалнята може да варира в зависимост от дизайна. „Днес, със знания и нови технологии, имаме ясна възможност да подобрим хуманното отношение към животните, дълголетието, въздействието върху околната среда, производителността на стадата и рентабилността на производството на мляко, но ще са необходими повече изследвания, за да се оцени допълнително въздействието на тези системи върху хуманното отношение към животните,“ казва Енрике.
Бюлетин

Списък с продукти