Яман Хюсмен

Яман Хюсмен, област Разград

Кравеферма
Брой животни: 900 животни
Доилна зала DeLaval Parallel 2x16
„След модернизирането на фермата, което направихме с Агритоп – изграждане на нов обор и внедряване на доилната инсталация DeLaval 2х16, увеличихме млеконадоя и повишихме здравословното състояние на животните. Нещо повече, подобрихме всички работни процеси във фермата и намалихме времето на доене наполовина“

Бюлетин

Списък с продукти