Чорапи за доене 24M 10мм

Оригиналните чорапи за доене на DeLaval осигуряват нежен масаж на вимето, стимулиращ кравата да изразва напълно вимето си при всяко доене. Всички чорапи за доене на DeLaval са произведени от материал, отговарящ на изискванията за контакт с храни.


Бюлетин

Списък с продукти