Новини

default
Център за устойчивост на млякото DeLaval
05.01.2024 г.

Център за устойчивост на млякото

Превръщането на млечния сектор в индустрия с нулеви емисии е нещо, което може да бъде постигнато само със съвместни усилия. John Deere и DeLaval обединиха усилията си за създаване на дигитална екосистема, която да помогне на млекопроизводителите да подобрят ефективността и устойчивостта на своите операции.

Първата версия на Центъра за устойчивост на млякото ще бъде пусната през лятото на 2024г., но вече можете да прочетете повече за него на новия уебсайт. "Това е само началото, Центърът за устойчивост на млякото има огромен потенциал и ние приветстваме още партньори, които искат да се присъединят", казва Ларс Бергман, изпълнителен вицепрезидент на отдел "Дигитални услуги" в DeLaval.

Млекопроизводителите ще използват Центъра за устойчивост на млякото, за да наблюдават ефективността на използване на хранителните вещества (NUE) за азот, фосфор, калий и еквивалент на въглероден диоксид (CO2e), за цялото си стопанство, конкретни полета или стадото си.

Ефективността на използване на хранителните вещества (NUE) показва съотношението между внасянето и отделянето на азот, фосфор и калий. По-ефективното използване на хранителните вещества ще намали въздействието върху околната среда и ще увеличи рентабилността. Центъра за устойчивост на млякото (MSC) ще ппрепоръча как да се намалят загубите на хранителни вещества във въздуха и подпочвените води, което ще доведе до по-висока ефективност на използване на хранителните вещества (NUE).

Еквивалент на въглероден диоксид (CO2e) е научна терминология и начин за нормализиране на различните парникови газове, за да се направи сравнение между азотния оксид (N2O), метана (CH4) и въглеродния диоксид (CO2). Центъра за устойчивост на млякото ще открие факторите, които допринасят за въглеродния отпечатък на стопанството и ще препоръча действия за неговото намаляване.

Центъра за устойчивост на млякото ще предоставя данни, които ще позволят на млекопроизводителите да сравняват своите резултати с други млекопреработвателни предпирятия, като по този начин ще могат да идентифицират ключови области за подобряване на резултата си за устойчивост.

Системата също така ще даде възможност за преглед на потенциала за устойчивост на фермите. Чрез симулации земеделските стопани могат да оценяват различни сценарии и да преглеждат какво въздействие би имало върху ефективността на използване на хранителни вещества, въглеродния отпечатък или рентабилността при прилагане на определена технология или промяна на определена стратегия.
Бюлетин

Списък с продукти