Централен млекопровод

default
Централен млекопровод

Централен млекопровод RTS

Модерният централен млекопровод е гаранция за добро качество на млякото. Също така млекопровода намалява тежката ежедневна работа на доячите. DeLaval предлага най-добрата технология за доене при фиксирано отглеждане. Цялата програма за централни млекпроводи се проектира и изгражда съгласно условията в помещенията за доене и събиране на млякото - всички детайли са напаснати отлично. Оборудването на DeLaval е идеално приложимо както при модернизиране на стари обори така и при изграждането на нови ферми.

Улеснение на работата на дояча:
Доенето в обори с вързано отглеждане е трудна задача за доячите. Въпреки това, модерната релсова система е специално разработена за да намали драстично работното натоварване на дояча. Централният млекопровод позволява най-добър изглед и контакт на кравата по време на доене, което означава, че неочаквани промени могат да бъдат проследени незабавно.

Подобряване на благосъстоянието на кравите:
Централният млекопровод предлага големи възможности за индивидуалната обработка на кравите. Освен това тази система стресира най-малко кравите. От голямо значение е кравите да имат собствено място в обора и въпреки това да имат близък контакт с кравите в съседство. Модерните боксове за крави, оборудвани с матраци, поддържат тези нужди и осигуряват достатъчно място за комфорт на кравите. Централният млекопровод е най-рентабилната инвестиция, която можете да направите за вашия бизнес. С RTS вие създавате безопасна, издръжлива и удобна среда за вашите животни.

Високопродуктивна работна среда:
Релсовата система на централния млекопровод елиминира физическата умора, която идва с повдигането и пренасянето на тежки доилни апарати и консумативи.


 

Бюлетин

Списък с продукти