Тръбен изолатор

Най-важната задача на изолатора е да крепи проводника на място, без да има загуби върху цялата дължина на оградата. Важно е да изберете здрави изолатори, които да изолират правилно и с минимални загуби на мощност. Колкото по-мощен е енергизаторът, толкова по-важно е да има изолатори с добри изолационни свойства.


Бюлетин

Списък с продукти