Устройство за измерване на напрежението

Показва дали през оградата тече напрежение. Обхат от 1000 до 10 000V


Бюлетин

Списък с продукти