Сортиращи врати

Сортиращи врати

DeLaval селекционни врати DSG2 & DSG3
Вакуумно задвижвани селекционни врати за средно натоварване,
с две или три посоки на сортиране, пасващи идеално на днешните ферми.


DeLaval селекционни врати DSG10
Селекционна врата за тежко натоварване, със сгъстен въздух и до
пет посоки на сортиране. Тя пасва на всеки вид ферма.


DeLaval умни селекционни врати SSG
Тези селекционни врати ви спестяват много време, като ви позволяват
да автоматизирате сортирането на кравите:

предварително изберете кравите, които искате да издоите и само
те ще бъдат допуснати в DeLaval VMS™;

Позволява на всички крави свободен достъп до зоната за хранене;
Регулира достъпа до външни пасища и др.


 
Бюлетин

Списък с продукти