Система за управление на фермата

default

Система за управление на стадото DelPro

5 ключови елемента за управлението на млечни ферми
Без значение дали доите няколко или няколко хиляди крави, овце, кози или биволи,
DelPro е проектиран да ви предостави инструменти, които да ви помогнат да вземете решенията,
които ще увеличат максимално Вашите резултати за цялата ферма. Когато трябва да вземете решение,
първото място за надеждна и полезна информация към което можете да се обърнете, е DelPro.


Доене
Всяка задача, всяко действие, всеки план – резултатът винаги
се измерва с качеството и количеството на млякото.Хранене
Фуражът представлява голяма част от разходите за производство на мляко.
DeLaval DelPro е ключов инструмент, за да се уверите, че доставяната
дажба е подходяща, като ви помага да произвеждате повече мляко
с по-малко разходи.

Размножаване
Успехът на вашия бизнес зависи от способността ви да осемените животните си. С DeLaval DelPro получавате 100% успеваемост.Здраве
Колкото по-рано диагностицирате и лекувате здравословен проблем,
толкова по-бързо е възстановяването на животните, а това от своя страна,
намалява негативното въздействие върху производителността. Здравите крави са ключът към успеха на всяка млечна ферма.

Производителност
Повече с по-малко. Това винаги е било предизвикателство.
С DeLaval DelPro имате достъп до ново ниво на отчитане и анализ,
за да преодолеете това предизвикателство.

DelPro приложения
DelPro не е само един софтуер, това е платформа за цялостно управление, която ви предоставя точната и навременна информация,
от която се нуждаете, за да управлявате ефективна и печеливша млечна ферма. Това означава създаване на централна платформа
за събиране и анализ на данни от вашата система за доене и сензори, и след това разпределяне на тези данни чрез набор от предназначени,
лесни за употреба приложения, с които превръщате всички тези данни в действия.

DelPro Био Модели
DelPro е най-мощният инструмент за управление на стадото, който се предлага, поради усъвършенстването на Био Моделите на DeLaval,
които управляват анализа на вашите данни, за да ви помогнат да постигнете ясни и приложими в действие решения.

360° поглед на вашата ферма
Хуманно отношение към животните:

Здравите крави са ключът към всяка млечна ферма.  DelPro записва и анализира данни от всяка крава, за да ви предостави точна,
надеждна и навременна информация за благосъстоянието на всяка крава, за да ви помогне да вземете решения,
които водят до превъзходно здраве на животните, репродукция и дълголетие.

Рентабилност на фермата:

DelPro позволява по-бързо диагностициране на проблеми свързани със здравето на животните, за да се намалят разходите за лечение
и загубата на производителност; Оптимизиране на фуражите и намаляване на отпадъците, подобряване на производителността;
Точно откриване на топлина за намаляване на разходите за осеменяване и подобряване на репродукцията;
Възможност за извършване на прогнози за изследване на възможни подобрения на рентабилността на вашата ферма.

Работна ефикасност:

DelPro е създаден, за да ви помогне да се съсредоточите върху ключовите задачи, които ще ви помогнат да бъдете по-продуктивни.
Това означава да улесните записването на ценни данни за ефективността и след това да използвате тези данни за генериране на отчети,
сигнали и планове за действие, които да ви помогнат да вземете по-добри решения.

Безопасност на храните:

DelPro съществува за да гарантира, че вашите крави произвеждат мляко с по-добро качество, че всички крави, които не трябва да се доят,
не се – и че ако всяко мляко бъде компрометирано, то се отклонява от резервоарите.

Прецизен анализ DelPro

Млечното животновъдство става все по-усъвършенствано всяка година. Днес има набор от сензори и записващи устройства,
които автоматично записват данни, които някога е било невъзможно да бъдат измерени. Управлявайки тези сензори и техните данни,
DelPro гарантира, че получавате навременна, лесно разбираема и приложима информация,
вместо да бъдете затрупани от постоянен поток на данни.
Бюлетин

Списък с продукти