Роботизирано хранене

default
DeLaval Optimat™ система за роботизирано хранене

DeLaval Optimat™ система за роботизирано хранене

Цялостно решение за хранене, използващо автоматизация за ефективност на храненето. Това решение осигурява автоматизирано смесване и разпределение на фуража. Вие разбира се избирате оборудването, което най-добре отговаря на вашите нужди. Фуражът се претегля, нарязва и смесва в един от нашите стационарни миксери и се доставя до зоните за хранене с релсов разпределител, DeLaval FS1600 или DeLaval RA135. Единствената неавтоматизирана задача е зареждането на фураж в стационарния миксер.
  • Автоматично миксиране
  • Автоматично разпределение на фуража
 
 
Вие решавате дали искате просто да автоматизирате концентрата за хранене или да смесите фуража в стационарен фуражен миксер. Възможност за избор на напълно автоматизирана система за хранене, с която получавате много повече прецизност в храненето и гъвкавост в работния график.
 КонфигурацииDeLaval Optimat
Това решение осигурява автоматизирано смесване и разпределение на фуража. Вие разбира се избирате оборудването, което най-добре отговаря на вашите нужди. Фуражът се претегля, нарязва и смесва в един от нашите стационарни миксери и се доставя до зоните за хранене с релсов разпределител, DeLaval FS1600 или DeLaval RA135. Единствената неавтоматизирана задача е зареждането на фураж в стационарния миксер.
  • Намаляване на общите разходи
  • По-високо производство на мляко
  • По-малко сортиране на фуражи

DeLaval Optimat Plus
Автоматично разпределя концентрат и минерали от силозите към нашите хранителни станции или система за хранене в обора, за индивидуално хранене на всяка крава.DeLaval Optimat Master
Това е напълно автоматизирано решение за хранене. Всички процеси се извършват автоматично. Автоматичното управление осигурява точно пълнене, смесване и разпределение: скалата на стационарния миксер може да контролира множество партиди фураж на ден. Работи със всякакъв вид силози и буферни маси. Той активира моторите на шнековете и транспортьорите, за автоматично зареждане на рецепти за различни групи крави и за разтоварване на фуража.
  • Спестява много време благодарение на пълната автоматизация
  • Възможност за приготвяне на много различни рецепти
 
 
Бюлетин

Списък с продукти