Система за измиване WS3

Използвайте дъждовна и рециклирана вода от процеса на почистване на вашата доилна инсталация, за почистване на обора.


Бюлетин

Списък с продукти