DeLaval Prima

  • Отлична пръскателна способност; предназначен за използване в автоматични системи
  • Нежен към кожата на вимето

DeLaval Prima e ефективен разтвор използван в автоматични системи за доене - DeLaval VMS, DeLaval TSR и AMR.

С поръчка.


Бюлетин

Списък с продукти