Преносима кофа за доене 25L

Преносимите кофи за доене на DeLaval са произведени в съответствие с международните стандарти за здраве и сигурност. Безопасни са за кравите и работниците. ISO 5707 и стандартите за безопасност на храните се спазват при проектирането и производството на преносимите кофи за доене.

Предимства:
  • Лека и лесна за носене
  • Лесна за почистване


Бюлетин

Списък с продукти