Полезни материали

default
Превантивна поддръжка на оборудване за доене

Превантивна поддръжка на оборудване за доене

Превантивната поддръжка на оборудването за доене е ключът към масимална производителност и ефективност.

Благодарение на плановата подмяна и употребата на оригинални резервни части получавате сигурност и спокойствие. Контролът на вашето планиране на потребление, доставка на продукти и изпълнение на услуги Вие оптимизиране на времето и намалявате разходите!


Това е персонализиран план за поддръжка за всяка ферма. Това е нова концепция за обслужване!
  • Максимална производителност и ефективност - благодарение на превантивната поддръжка и плановата подмяна на оригинални резервни части.
  • Периодична превантивна поддръжка на оборудването с оригинални резервни части Ви гарантира по-малко аварии и спешни непредвидени ремонти.
  • Получвате допълнителни отстъпки за най-добрият бактериален контрол на пазара  - с препарати за хигиена, запечатки, киселинни и алкални препарати за доилното оборудване от DeLaval.Най-доброто доене с оригинални консумативи от DeLaval.

За да получите най-високо качество на млякото, а и по-висок добив е важно да използвате най-качествени консумативи за Вашето доилно оборудване.

Чорапите, маркучите и филтрите DeLaval предоставят по-голям комфорт за животните и повече икономическа ефективност за Вас. Оригиналните чорапи и маркучи DeLaval са по-висока издръжливост и срок на експлоатация.

Нашата компания е с 20-годишен опит на пазара, услугата по поддръжка се извършва от персонал, одобрен от DeLaval, със специализирано оборудване за тестване и калибриране.

Нашето оборудване ще осигури надеждни и реални данни за състоянието на различните системи на оборудването (ниво на вакуум на помпата, скорост и съотношение доене-масаж на пулсаторите, вакуумни загуби на оборудването и др.).

    
 

Без специализираните инструменти за измерване е невъзможно да се знае реалното състояние на оборудването. Неправилно калибрирано оборудване може да генерира загуби до 1 литър мляко на ден на крава на доене, което намалява доходите.

  • Целта на превантивна персонализирана услуга InService All Inclusive е да поддържате ефективността на вашето доилно оборудване, да увеличите максимално производството и да намалите случаите на мастит.

Какво е включено в услугата за поддръжка InService All Inclusive?

Вашият техник – обучен и сертифициран от DeLaval – ще работи в съответствие със списъка с точки за обслужване, като проверява всички компоненти на вашата система за доене и ще регулира или подменя части според работното време на всеки от компонентите на оборудването.

Всяко ферма е различна - никой не ви познава така, както Вие самите. Ето защо All Inclusive Inservice е гъвкав: заедно с Вас го персонализираме към нуждите на Вашата ферма и начина, по който работите.

Вижте още ТУК

Сключвайки споразумение с Агритоп, можете да бъдете спокойни, тъй като ние ще планираме превантивна поддръжка на вашето оборудване и подмяна на части според техния експлоатационен живот, Вие ще го поддържате, ще избягвате извънредни ремонти и ще имате по-добро управление на Вашия паричен поток .

Нашите специалисти периодично посещават Вашата ферма, за да Ви съветват относно процедурите за доене и измиване на оборудването, извършваме анализ на соматични клетки, наред с други услуги. Посетете нашия раздел Хигиена.

Бюлетин

Списък с продукти