Почистващ препарат за автоматизирани системи

  • Нежен сапун за по-добро почистване на вимето преди доене
  • Концентрирана икономична формула за автоматизирани почистващи устройства
  • Лесен за употреба, безопасен и нежен към кожата на вимето
Почистващият препарат за автоматизирани системи е концентриран течен сапун за почистване на виме преди доене, създаден за автоматизирани почистващи устройства и специално адаптиран към системата DeLaval PureFlow от серия VMS V300.

С поръчка.


Бюлетин

Списък с продукти