етрополе

Овцеферма, област София

Брой животни: 450 овце
Доилна зала DeLaval SG 2x18
„Избрах най-доброто оборудване за доене от Агритоп. Предимствата след реализиране на проекта са много, но нaй-важното е, че с DeLaval и с повишаване на условията за отглеждане на животните получих много високо качество на млякото. Това ми дава сигурност при изкупуването му. Също и голямо търсене на продуктите, които произвеждаме. Освен това вдигнахме млеконадоя с 35%.“
 

Бюлетин

Списък с продукти