Конектор лента/лента

Свързващите кабели на DeLaval осигуряват добра връзка между енергизатора и оградата, както и между отделните оградни линии. Добрата връзка е от решаващо значение, за пренасянето на електричество по оградата.


Бюлетин

Списък с продукти