pisarovo

Теодора Вълова, област Плевен

Овцеферма
Брой животни: 1100 овце
Доилна зала DeLaval SG Parallel 2x12
  • Доилна зала DeLaval с 24 доилни апарата и 24 доилни места.
  • Автоматично отделяне на доилните апарати.
  • Индивидуален електронен млекомер за всяко доилно място, показващ количеството суровина, потокът на млякото по време на доенето, както и времето за което е издоено. 
  • Доилната сграда е оборудвана с ветрозащитни щори и охладителен танк за мляко.

Бюлетин

Списък с продукти