Зейнел Гази

Зейнел Гази

Козеферма
Брой животни: 350 кози
Доилна зала DeLaval SG Parallel 1x12
 "Доенето с DeLaval ни облекчава много - лесно се работи с инсталацията и процеса е много бърз. DeLaval ни решава проблема с основното - намирането на работна ръка. Агритоп създадоха фермата така, че семейството ми с още двама работника да можем да се справяме с ежедневните задачи."
Бюлетин

Списък с продукти