Енергизатор 30М

Захранва се от мрежата и се използва за къси и средни огради при нормални условия.


Бюлетин

Списък с продукти