Енергизатор Е250М

Най-мощният разрешен енергизатор според новата норма ЕN 60335-2-76. Подходящ за много дълги огради.


Бюлетин

Списък с продукти