Зали карусел

E300

Доилна зала Е300

Ротационна система за доене с повече информация, повече автоматизация, повече функции и повече технологии, отколкото сме включвали досега и e направена, така че един човек да може да управлява всичко безопасно, удобно и лесно от една точка.

С какво е по-добра?
  • До 7% по-кратко време за доене
  • Може да се управлява само от 1 човек
  • До 9,3% по-висок поток на мляко
  • По-добро здраве на вимето благодарение на автоматичното потапяне на биберони и дезинфекция на подложката
  • До 58% по-кратко време за обслужване
Тъй като системата DeLaval DuoVac извършва жизненоважната стъпка за стимулиране на вимето като част от процеса на доене, с добавянето на TSR робот за пръскане на вимето, един дояч може да управлява E300 ефективно и безопасно, без да прави компромис с млечния добив , качество или хуманно отношение към животните.
Бюлетин

Списък с продукти