Доилен апарат MC31

Доилният апарат MC31 осигурява оптимална производителност на доене за малки до средни млечни ферми. МС31 отговаря на изискванията на животновъдите, които доят по-малко от десет часа на ден или с производство под 12 000 кг на лактация. Този универсален доилен апарат без излишни елементи се отличава с бърз капацитет на потока на мляко. Той е лесен за употреба и рентабилен вариант за вашата ферма.
  • Тегло: 2,7 кг.
  • Обем на колектора: 250 мл
  • Диаметър на маркуча: 12 мм

Безопасност:
МС31 разполага с прозрачно пластмасово дъно, което позволява лесното проследяване на потока на млякото и намалява риска от прекомерно доене. Отличава се с оптимизиран дизайн на доилните чорапи, за да осигури равномерно и безопасно доставяне на мляко до колектора. Диаметърът на млечния маркуч отговаря на настоящите стандарти за качество и значително намалява риска от запушване.

Капацитет:
Доилният апарат МС31 се справя с по-високи млечни потоци в сравнение с повечето други доилни апарати, като използва дизайн на дънно изпразване. Колекторът с обем от 250 мл разполага с голям изход за мляко, за да се справя ефективно и безопасно с големи млечни потоци, като намалява риска от запушване. Колебанията във вакуума са намалени благодарение на 12 мм отвор на млечните маркучи.

Иновативен дизайн:
МС31 е проектиран да отговаря на изискванията за доене на днешните високопродуктивни крави. МС31 има допълнителен автоматичен спирателен клапан, който защитава качеството на млякото дори и ако доилният апарат бъде изритан от кравата. Новопроектираните доилни чорапи за МС31 включват най-новите технологии. Патентованите къси млечни маркучи с овална форма помагат да се осигури ефективно пренасяне на млякото.

Комфорт за кравите и дояча:
МС31 е проектиран да стои добре в ръката на дояча. Това намалява стреса и умората. Вакуумът може да се стартира и спира с една ръка. Доилният апарат е добре балансиран и приляга удобно на кравата, за да намали стреса на животните по време на доенето. Чорапчетата и повърхността на доилния апарат са проектирани да стимулират вимето и да насърчават бързото изпускане на млякото.


Бюлетин

Списък с продукти