Доилен апарат Evanza530 16 мм

Най-ефективният доилен апарат, разработен от DeLaval - за повече мляко с по-добро здраве на вимето и минимално обслужване.

Доилният апарат Evanza е не само по-бърз. Той е по-добър за Вашите крави, Вашите служители и за крайния резултат на цялата Ви работа. Това е най-иновативният доилен апарат досега!

Предимства на доилните апарати Evanza:
  • До 7 пъти по-кратко време за доене
  • До 4 пъти по-дълъг живот на млечните маркучи
  • До 9,3% по-висок поток на мляко
  • До 58% по-кратко време за обслужване
  • До 92% подобрение в състоянието на вимето
  • До 83% по-малко изхлузвания
  • До 2 пъти по-дълъг живот на доилните чорапи
  • По-малко от 1 минута за смяната на 4 доилни чорапа
С поръчка.


Бюлетин

Списък с продукти