Диспенсър за хартия, подов монтаж

За бърз и лесен достъп до хартията за почистване на вимето (Softcel, Eco, EP1000 и др).


Бюлетин

Списък с продукти