sirakovo

Георги Даков

Собственик на кравеферма, с. Сираково
Брой животни: 
Доилна зала DeLaval Parallel 2x12
  • Доилна зала DeLaval Parallel 2x12, с бърз изход, с 24 места за доене и 24 доилни апарата, автоматизация измерване на потока на млякото, вакуум система, миещо устройство и цялостно технологично оборудване за всички групи животни;
  • Охладителна вана DeLaval;
  • Автоматична хранителна станция за агнета DeLaval;

Бюлетин

Списък с продукти