sirakovo

Георги Даков, Северна България

Овцеферма
Брой животни: 500
Доилна зала DeLaval SG Parallel 2x12
  • Доилна зала DeLaval SG Parallel 2x12, с бърз изход, с 24 места за доене и 24 доилни апарата, автоматизация измерване на потока на млякото, вакуум система, миещо устройство и цялостно технологично оборудване за всички групи животни;
  • Охладителна вана DeLaval;
  • Автоматична хранителна станция за агнета DeLaval;

Бюлетин

Списък с продукти