Вентилатор PV600

Вентилатор, монтиран на тавана в оборите за осигуряване на добра циркулация на въздуха. Той също така създава скорост на вятъра, която мухите не харесват и избягват. Този вентилатор може да се използва в ръчен режим или да се надгради с управление на скоростта, за да регулира скоростта на вентилатора в отговор на измерената действителна температура, за среда, която не е твърде студена или твърде топла.


Бюлетин

Списък с продукти