Брояч на соматични клетки DCC

  • Ефективно проследяване на здравето на вимето
  • Незабавно проследяване на лекувани от мастит крави
  • Подобрява управлението на сухостойните крави
  • Ясна видимост на броя на соматичните клетки, когато и където пожелаете


Бюлетин

Списък с продукти